E-health konsalting

Konsalting u oblasti informacionih sistema u zdravstvu

E-health konsalting

Informatika u službi zdravlja

Naša kompanija osnovana je na bazi 15 godina dugog iskustva u projektovanju i implementaciji informacionih sistema u oblasti zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih informacionih sistema. Aktivno smo učestvovali u većini nacionalih brojekata u oblasti e-zdravlja u proteklih 10 godina i znanja i reference koje smo stekli stavljamo u službu Vaših poslovnih potreba.


Zdravstveni informacioni sistemi

Razvoj, integracija, optimizacija zdravstvenih informacionih sistema

Zdravstveno osiguranje

Razvoj i projektovanje softvera za potrebe zdravstvenog osiguranja; Evidencije osiguranika; Elektronske razmena podataka sa partnerima; Dijagnostički srodne grupe;

Zdravstveni informacioni sistemi


Konsalting u oblasti projektovanja i implementacije zdravstvenih informacionih sistema obuhvata:


Optimizacija informacionog sistema i poslovnog procesa u cilju efikasnije razmene elektronskih podataka sa RFZO, Institutom za javno zdravlje „dr Milan Jovanović – Batut“ i Ministarstvom zdravlja kao i drugim državnim institucijama.

Optimizacija informacionog sistema i poslovnog procesa u cilju pripreme ustanove za uvođenje i praćenje dijagnostički srodnih grupa (DRG).


Unapređenje funkcionisanja i korišćenja postojećih informacionih sistema i servisa; Analiza arhitekture sistema i korišćenog hardversko-sistemskog podsistema.

Analiza međusobne interakcije IT podsistema i predlog integracije pojedinih funkcionalnosti trenutno korišćenih IT podsistema; Analiza očekivanih poboljšanja/unapređenja poslovnih procesa korišćenjem integrisanih funkcionalnosti IT sistema;


Povezivanje informacionih sistema sa međunarodnim bazama znanja.

Izbor optimalnih IT rešenja na osnovu analize korišćenih IT sistema i servisa, i analize poslovnih procesa i internih procedura preduzeća.Zdravstveno osiguranje


Konsalting u oblasti informacionih tehnologija u zdravstvenom osiguranju obuhvata:


Projektovanje informacionih sistema za potrebe zdravstvenog osiguranja.

Dijagnostički srodne grupe (eng. DRG).

Elektronska razmena podataka sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje i drugim državnim institucijama.


Stručna podrška


Povezivanje sa medjunarodnim bazama znanja obezbeđuje dodatni kvalitet zdravstvenom informacionom sistemu. U ovoj oblasti, stručnu podršku obezbeđuju nam: