Šta radimo

Razvoj softvera

Projektovanje i razvoj skalabilnih, robusnih i sigurnih softverskih rešenja, koja u potpunosti zadovoljavaju potrebe klijenta.

E-health

Konsalting u oblasti zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih informacionih sistema.

IT konsalting

Planiranje i upravljanje IT projektima, kreiranje i sprovođenje IT strategije klijenta, optimizacija IT rešenja i servisa klijenta.

IT sigurnost

Upravljanje informacionim rizicima, uspostavljanje sistema upravljanja informacionom bezbednošću klijenta, izbor sigurnosnih kontrola i mera.

Razvoj softvera


Ugovaranje projekta. Upravljanje vođeno testovima. Agilna metodologija. Evolutivni dizajn. Integracija.

E-health


Softver u zdravstvu. DRG. Povezivanje raznorodnih sistema. Migracija. Podrška odlučivanju.

IT konsalting


Savetovanje. Podrška. IT strategija. Optimizacija IT sistema. Predlog mera.

IT sigurnost


Sigurnost informacija. ISO 27001. Procena rizika. BCM. Obrada rizika.